Nieuws

PC119-BEVOEGDHEIDSGEBIED

PC 119 - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren.

 

Bevoegdheidsgebied

 

PC 119 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, zijnde:

 1. de ondernemingen die ofwel gelijktijdig, ofwel afzonderlijk groot- of kleinhandel drijven in producten van de voedingsnijverheid, de land- en tuinbouw, de veefokkerij, de jacht en de visvangst zonder deze producten een bewerking te doen ondergaan die meer arbeid vereist dan die welke noodzakelijk is voor de verpakking ervan;
 2. de ambachtslieden die de handel drijven zoals bepaald in 1° en de producten fabriceren of verwerken die hoofdzakelijk bestemd zijn om aan de verbruiker rechtstreeks te worden verkocht;
 3. de ondernemingen die ofwel gelijktijdig, ofwel afzonderlijk groot- of kleinhandel drijven in levende dieren bestemd voor de voeding.
  Onder de door deze ondernemingen of ambachtslieden uitgeoefende activiteiten vallen die welke betrekking hebben op :
  1. de slagerij, spekslagerij, penserij;
  2. de groothandel in vlees;
  3. de groot- en/of kleinhandel in bier, mineraal water, limonades, vruchtesap;
  4. de groot- en/of kleinhandel in wijn, alcoholische dranken en likeuren, behalve als er alcohol wordt gestookt;
  5. de groot- en/of kleinhandel in vruchten, groenten, aardappelen, bloemen en planten;
  6. de groentemarkten en veilingen, waar landbouw-, tuinbouw- en wijnbouwproducten worden verkocht;
  7. de groot- en/of kleinhandel in wild, gevogelte, eieren, boter, kaas, melk, vis;
  8. de veilingen waar wild, gevogelte, eieren, boter, kaas, melk en vis worden verkocht;
  9. de kruidenhandel;
  10. de markten;
  11. de kruidenierswinkels;
  12. de handel in levensmiddelen in het algemeen en in voedingsspecialiteiten;
  13. de koffiebranderij, wanneer zij een bijkomende activiteit van de handel is;
  14. de handel in granen en zaden; 15° de handel in veevoeder, haver, oliekoeken en andere producten voor dierenvoeding.

Onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren niet de depots en/of handelsafdelingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren.

Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit

 

24 maart 2020

PC119

PC 119 - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren.

 

Minimumlonen

Bevoegdheidsgebied

 

Sociale onderhandelingen 2021-2022

24 maart 2020

-CORONA

CORONAVIRUS

 

Informatie dd. 04/12/2021

 
 

Informatie dd. 19/11/2021

 
 

Informatie dd. 28/09/2021

 
 

Informatie dd. 26/08/2021

 

Informatie dd. 14/08/2021

 

Informatie dd. 28/07/2021

 
 

Informatie dd. 24/06/2021

 
 

Informatie dd. 04/06/2021

 
 

Informatie dd. 07/05/2021

 
 

Informatie dd. 25/04/2021

 
 

Informatie dd. 26/03/2021

 
 

Informatie dd. 21/03/2021

 
 

Informatie dd. 07/03/2021

 
 
 

Informatie dd. 07/02/2021

 
 
 
 

Informatie dd. 29/11/2020

 
 
 
 

Informatie dd. 05/11/2020

 

Informatie dd. 01/11/2020

 
 

 

Informatie dd. 28/10/2020

 

Informatie dd. 27/10/2020

Vlaamse maatregelen:
 
 

Informatie dd. 23/10/2020

 

Informatie dd. 21/10/2020

 

Informatie dd. 18/10/2020

 

Informatie dd. 08/10/2020

 

Informatie dd. 25/09/2020

 

Informatie dd. 24/08/2020

 
 
 

Informatie dd. 28/07/2020

Informatie dd. 24/07/2020

 

Informatie dd. 10/07/2020

 
 

Informatie dd. 30/06/2020

 
 

Informatie dd. 09/06/2020

Klik hier voor de lijst met meest gestelde vragen.

 

Informatie dd. 06/06/2020

 
 
 

Informatie dd. 30/05/2020

 
 

Informatie dd. 15/05/2020

Hierin zijn onder meer de voorwaarden voor de openbare markten en de sportieve activiteiten opgenomen.  De voorwaarden gaan in vanaf 18 mei 2020.
 
 

Informatie dd. 08/05/2020

Hierin zijn de voorwaarden voor de opening van winkels opgenomen, en ook uitbreiding van samenscholingen van personen die niet onder hetzelfde dak wonen (art. 6).
 

Informatie dd. 02/05/2020

Klik hier voor de lijst van de meest gestelde vragen (update per 2 mei 2020, maatregelen van toepassing vanaf 4 mei 2020)
 
 

Informatie dd. 30/04/2020

Er zijn quasi geen wijzigingen ten opzichte van het vorige besluit (behalve voor detailhandelszaken die kledingsstoffen en breigarens verkopen)
 
 
 

Adviesvraag:

Moet ik een certificaat voor mijn werknemers invullen als ze blijven werken tijdens corona-gerelateerde opsluitingsperiodes?

 

 

Informatie dd. 24/04/2020

Klik hier voor de exitstrategie, zoals die door de Eerste Minister Wilmès op 24 april 2020 werd voorgesteld.

Klik hier voor de powerpointpresentatie.

 
 

Informatie dd. 22/04/2020

 
 

Informatie dd. 21/04/2020

 
 

Informatie dd. 17/04/2020

Nieuwe maatregelen vanaf 17/04/2020

Klik hier voor het nieuwe Ministerieel Besluit met de nieuwe maatregelen.

Volgende winkels mogen vanaf publicatie in het Staatsblad (17 april 2020) openen:

 • de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen;
 • de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen;
 • de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten.

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.  De toegang tot de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment, tuincentra, boonkwekerijen alsook groothandels bestemd voor professionelen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten :

 • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
 • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
 • Kortingsacties zijn verboden.

Voor de paardensector: ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters zijn toegelaten.

 

Op welke steunmaatregelen heeft u recht ?

Klik hier voor een goede overzichtspagina van alle mogelijke steunmaatregelen.

 

 

Informatie dd. 09/04/2020

Klik hier voor het FAQ-document met alle maatregelen genomen op federaal niveau om de zelfstandigen te ondersteunen van wie de activiteit getroffen is door het coronavirus.

 

 

Informatie dd. 08/04/2020

 

Verplaatsingen in het kader van essentiële sectoren

Klik hier voor een nota die opgesteld werd door FEBEV, de Federatie van het Belgisch Vlees (en die ook contactpersoon is voor de ERMG).  Deze nota geeft een antwoord op het gebrek aan een duidelijk kader voor de interpretatie van vervoer van meerdere personen in één voertuig voor essentiële sectoren.

Ook de Europese Commissie heeft een lijst met frequently askes questions opgesteld met betrekking tot food safety.  Klik hier voor de nota.

 

 

 

Informatie dd. 06/04/2020

 
 
 

Informatie dd. 03/04/2020

 
 

Informatie dd. 02/04/2020

 
 
 
 
 

Informatie dd. 27/03/2020

Klik hier voor de lijst van maatregelen in de andere EU-lidstaten.

 

 

Informatie dd. 25/03/2020

 
 

Informatie dd. 24/03/2020

Klik hier voor de lijst van maatregelen in de andere EU-lidstaten.

Klik hier voor een overzicht van maatregelen in alle OESO-landen.

 

 

Informatie dd. 23/03/2020

Dit besluit gaat in vanaf 23 maart 2020.
 
 
Een aantal bedrijven heeft toch nog een vraag naar personeel.  Plots vacatures tijdens de coronacrisis ?  Zo pak je het aan (klik hier)
 
 
 

Informatie dd. 22/03/2020

Door de verstrenging van de maatregelen en het afschermen van de grenzen, zijn er nieuwe regels voor buitenlandse werknemers die in België komen werken.  

 

 

Informatie dd. 21/03/2020

Klik hier voor de actuele FAQ-lijst.

 

 

Informatie dd. 20/03/2020

Klik hier voor de verklaring van de Eerste Minister over de ancering van het tweede luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

Naast Telethuiswerk is het systeem van tijdelijke werkloosheid een cruciale hulp voor bedrijven om de periode van crisis door te komen. Deze maatregelen worden genomen om de werkgelegenheid te vrijwaren en ontslagen en zelfs faillissementen te voorkomen. Dit maakt een snelle heropstart mogelijk  bij herneming van de bedrijvigheid, zowel voor werkgevers als werknemers. Het is een unieke maatregel en we horen dat in het buitenland men ons benijdt met dit systeem in deze crisistijd. Het heeft budgettaire consequenties maar is belangrijke investering in onze economie.   Minister van werk Nathalie Muylle maakt dit systeem van tijdelijke werkloosheid nu automatisch en breidt het verder uit.
 

 

Informatie dd. 19/03/2020

Verduidelijkingen maatregelen coronacrisis

Klik hier voor de actuele FAQ-lijst.

U kan ook de meeste antwoorden terugvinden op volgende site: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.  Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.  De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten.  Klik hier voor de lijst van de bedrijven van de cruciale sectoren, met hun paritaire comités.

Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

 

 

Informatie dd. 18/03/2020

klik hier voor de laatste FAQ-lijst met meest gestelde vragen

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.  Klik hier voor meer informatie.

Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal niet machtig zijn ?  Klik hier voor de posters in verschillende talen om corona-besmetting te voorkomen.

 

Informatie dd. 17/03/2020

 

Coronavirus: "Verregaande maatregelen" vanaf 18 maart 2020 om 12u

Vanaf woensdag 18 maart 2020, 12 uur, zullen er in ons land "verregaande maatregelen" genomen worden om het nieuwe coronavirus in te dammen. Iedereen moet zoveel mogelijk binnen blijven en sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Alle niet-essentiële winkels zullen worden gesloten. Voedingswinkels, supermarkten, apotheken, krantenwinkels, dierenvoedingswinkels en banken zullen wel open blijven. Hamsteren is dus niet nodig. Nachtwinkels zullen vanaf 22 uur 's avonds de deuren moeten sluiten.

De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter en een tijdsduur van 30 minuten per klant. Openbare markten worden verboden, met uitzondering van voedingskramen waar die levensnoodzakelijk zijn.

We zullen nog naar het werk mogen gaan, maar thuiswerk moet de norm worden.  Er komt ook een samenscholingsverbod, waarop alleen gezinnen een uitzondering zullen vormen.

Lichaamsbeweging in de buitenlucht zal nog worden toegestaan, en wordt zelfs aangemoedigd. Maar dit mag niet in groep, enkel in het bijzijn van één andere persoon: één vriend of familielid.

Het openbaar vervoer moet zo georganiseerd worden dat de reizigers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren.

Het geheel van deze maatregelen mag geen "lockdown" heten, maar deze maatregelen zijn dus wel verregaand. Deze maatregelen zijn minstens tot 5 april van kracht.

 

 

Informatie dd. 16 maart 2020

Klik hier voor de laatste FAQ-lijst met meest gestelde vragen - versie 4

klik hier voor de laatste FAQ-lijst met meest gestelde vragen - versie 3

 

Informatie dd. 15 maart 2020

klik hier voor de laatste FAQ-lijst met meest gestelde vragen

 

 

Informatie dd. 14 maart 2020

Klik hier voor het ministerieel besluit dat overgaat tot de federale fase.

Klik hier voor het ministerieel besluit met de maatregelen.

klik hier voor de laatste FAQ-lijst met meest gestelde vragen.

 

 

Update met betrekking tot de steunmaatregelen:

Op de website van de RVA vinden jullie een nieuwe pagina rond tijdelijke werkloosheid: 

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het...

 

 

 

Nieuwste richtlijnen van de overheid voor bedrijven (update 13.03.2020)

 

Ons land neemt enkele verregaande maatregelen van ongeziene omvang om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Deze hebben ongetwijfeld een grote impact op tal van ondernemers en sectoren en op onze economie in het algemeen. We doen er alles aan om je bij te staan en te helpen om deze periode te overbruggen.  We staan constant in contact met de verschillende betrokken overheidsniveaus en dringen aan op doeltreffende ondersteuningsmaatregelen.

Hieronder kan u de laatste update van de maatregelen vinden:

 

Sluiting cafés, restaurants, discotheken en opschorting van recreatieve, culturele en sportieve activiteiten

Cafés, discotheken en restaurants moeten dicht vanaf 13 maart middernacht tot minstens 3 april. Hotels blijven open, behalve hun restaurant. Thuisbezorging kan blijven doorgaan. Drive-in en afhaal is eveneens toegestaan. Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, worden, ongeacht hun omvang, opgeschort.

 

Sluiting winkels in het weekend

Winkels mogen in de week open blijven, maar moeten sluiten in het weekend tot en met 3 april. Een uitzondering geldt voor de winkels die essentiële diensten (voeding, dierenvoeding, geneesmiddelen) leveren. Zij kunnen wel openen in het weekend, maar moeten versterkte hygiënische voorzorgen in acht nemen.

 

Opschorting lessen op school

De lessen op de scholen worden vanaf maandag opgeschorst. De scholen moeten wel ten minste voor opvang zorgen voor de kinderen van ouders die in de zorgsector werken of die een veiligheidsberoep uitoefenen. Voor de kinderen waarvoor het niet mogelijk is om een andere opvang te voorzien dan bij de grootouders, moet ook een oplossing gevonden worden op de school. Volgens Minister-President Jan Jambon betekent dit dat deze kinderen ook op school worden opgevangen.
De crèches blijven open.
De hogescholen en universiteiten worden aangeraden om onderwijs op afstand te geven. Ze worden dus niet gesloten, maar worden uitgenodigd om alternatieven te voorzien voor de traditionele lessen in klaslokalen of aula’s

 

Maatregelen op de werkvloer

Behalve de hierboven genoemde uitzonderingen is het de bedoeling dat het werk zoveel als mogelijk doorgaat. De regering raadt wel de volgende maatregelen zeer sterk aan:

 • De mogelijkheid bieden tot telewerk, zeker op een landschapsbureau.
 • Zoveel mogelijk vergaderen op afstand (teleconferentie, Skype, …).
 • Bijeenkomsten (zoals personeels- of bedrijfsfeesten) uitstellen.
 • Afstand houden op de werkvloer.
 • Flexibel zijn in het toestaan van verlof.
 • Ruime toepassing en eventuele uitbreiding van glijdende werktijden. Dit zal resulteren in minder werknemers die op hetzelfde moment op de werkvloer zijn, en in een meer gespreid gebruik van het openbaar vervoer.
 • Opleidingen in grote groepen uitstellen.

 

Maatregelen voor het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer blijft normaal rijden. De regering vraagt wel om enkel noodzakelijke verplaatsingen te maken en die te spreiden in de tijd.

 

Steunmaatregelen voor ondernemers: zie hieronder

 

Deze maatregelen hebben natuurlijk een economische impact. De ministerraad besliste daarom eerder al om 10 maatregelen in te voeren om de impact te verzachten. Je vindt ze hier meteen onder opgesomd, maar verder op deze website staan ze verder uitgelegd. 

Lees hier de andere beslissingen van de regering

 

We hebben heel wat veelgestelde vragen van ondernemers voor u opgelijst.

Klik hier voor de Frequently Asked Questions

 

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen in de andere Europese lidstaten.

Informatie dd. 29/07/2020

 

Informatie dd. 14/08/2021

13 maart 2020

Bereid u voor op de Brexit met de Brexit Impact Scan

De Brexit is niet meer zo ver weg, en kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in België. Hij kan ook uw bedrijf raken. Het is daarom zaak nu al maatregelen te treffen en in ieder geval de mogelijke impact van de Brexit voor uw onderneming te bepalen. De Brexit Impact Scan helpt u in kaart te brengen wat u nu al kunt voorbereiden en waar u stil bij moet staan.
11 oktober 2018

Medisch attest niet langer verplicht in de levensmiddelensector

Het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne van 13 juli 2014 voorziet in bijlage III, hoofdstuk IV, punt 1: “Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen dienen door middel van een medisch attest te bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat.” Via een recent gepubliceerd besluit werd deze bepaling opgeheven.

Dit houdt in dat personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen niet langer een medisch attest nodig hebben om hun activiteit in de levensmiddelensector uit te voeren.  De operator moet echter wel nog steeds voldoen aan de bepalingen opgenomen in bijlage II, hoofdstuk VIII, "Persoonlijke hygiëne", van verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne.

 
3 augustus 2018

Ministerieel besluit maatregelen ziekte van Newcastle

Het Voedselagentschap heeft op 2 juli 2018 noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle (NCD) in de hobbysector tegen te gaan.  Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.

Voor de professionele pluimveehandel betekenen de huidige verbodsbepalingen dat de verkoop van pluimvee en hobbypluimvee op markten en de verkoop van deze dieren aan particulieren van op het pluimveebedrijf niet mogelijk zijn.  Het FAVV zal het besluit met de noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden.
Lees meer>

31 juli 2018

Aangepaste maatregelen Ziekte van Newcastle: zones opgeheven en omgevormd

Er worden in de komende dagen, ten minste indien nieuwe uitbraken in deze gebieden geen roet in het eten gooien, een aantal zones opgeheven of omgevormd.
 
 
26 juli 2018

EU import van eieren meer dan verdubbeld

Uit statistieken van de Europese Commissie blijken enkele opvallende veranderingen in de eiersector. Zo blijkt dat de EU in de eerste 5 maanden van 2018 meer dan 2 keer zoveel eieren importeerde dan in dezelfde periode vorig jaar.
De eierprijs valt eveneens op: in Europa was die prijs begin dit jaar ver boven het gemiddelde vanwege de fipronil-crisis. 
 
25 juli 2018

Ziekte van Newcastle: gevolgen voor de export naar derde landen

Er is een bijkomende besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld, namelijk bij een opfokbedrijf met legpoeljen in Zulte (OVL). 
Dit heeft ook gevolgen voor de export naar derde landen.
Lees meer over de gevolgen voor de export ()

9 juli 2018

Federale Ministerraad keurt schaderegeling fipronilincident goed

De Federale Ministerraad heeft een voorstel van Koninklijk Besluit goedgekeurd voor de schaderegeling naar aanleiding van het fipronilincident.  Het betreft de schade die opgelopen is in de zogenaamde niet-landbouwbedrijven, zoals eierhandel, eiproductenfabrikanten, groothandel en retail. Dit Besluit moet nog worden goedgekeurd door de Raad van State, vooraleer het kan worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  
Lees meer> ()

 
28 juni 2018

Vaststellingen van Fipronil in Nederland

Het FAVV heeft in de afgelopen 10 dagen 2 meldingen ontvangen over nieuwe vaststellingen van fipronil in Nederlandse eieren.  In tegenstelling tot ons land, is er in Nederland geen aandacht noch financiële steun vanwege de overheid geweest voor de besmette bedrijven. Mogelijk is de reiniging van de gecontamineerde stallen dan ook minder zorgvuldig gebeurd dan bij ons.
Lees meer ()

12 juni 2018

Europese Commissie verwacht hogere eierproductie in Europa

Volgens een prognose van de Europese Commissie.In de Europese Unie worden dit jaar meer eieren geproduceerd in Europa.De Commissie verwacht dat de eierproductie met 2,5% stijgt ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar bleef de productie van Europa als geheel nagenoeg stabiel (-0,2%) ondanks problemen met fipronil en vogelgriep.
 
De grootste eierproducerende landen, die samen ongeveer drie kwart van de Europese eierproductie voor hun rekening nemen zijn  Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Polen. Alleen voor Frankrijk is de prognose dat de productie daar zal dalen (-0,9%). De andere 6 noteren allemaal een plus. 
8 juni 2018

GDPR (NVE)

Op 25 mei 2018 treden er belangrijke nieuwigheden in de privacyregels in werking (de GDPR).  Deze verordening heeft gevolgen voor alle Belgische (en Europese) ondernemingen.
Houdt u klantgegevens bij?  Houdt u gegevens van uw leveranciers bij?  Heeft u personeel en beschikt u dus over personeelsgegevens?  Elke onderneming, zelfstandige of KMO, zal zich in regel moeten stellen met de nieuwe regels.

Als beroepsvereniging willen wij u helpen in dit proces.  Daarom hebben we een on-line seminarie gemaakt om u te begeleiden om u in orde te stellen. Vooraleer u dat seminarie bekijkt, kan u best de checklist afdrukken.  De checklist wordt stap per stap verder uitgelegd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 mei 2018

FIPRONIL: stand van zaken 10/08/2017

Op 10 augustus 2017 heeft het NVE een vergadering op het kernkabinet bijgewoond naar aanleiding van de Fipronilcrisis.  De Eerste Minister Charles Michel kwam tot volgende conclusies na het aanhoren van de sectoren:

 • Er wordt een taskforce opgericht voor een efficiëntere en permanentere communicatie met de sectoren en alle actoren (overheden)
 • Er moet snellere informatie verkregen worden over de analyseresultaten
 • Er zijn ook een aantal maatregelen die versneld kunnen worden ingevoerd, zoals uitstel van betaling van RSZ en RSVZ en fiscale maatregelen.

Om voldoende politieke druk te zetten, zouden wij voor onze deelsector ook een eerste schaderaming maken
NVE-leden kunnen zich richten tot het secretariaat van het NVE.

 

 

10 augustus 2017

Persbericht FAVV: Analyses op eieren in de door het FAVV geblokkeerde bedrijven (08/08/2017)

het kader van een besmetting van eieren met fipronil en de uitgevoerde analyses op eieren in de door het FAVV geblokkeerde bedrijven, heeft het Voedselagentschap vandaag 8 augustus 2017 een incoherentie vastgesteld in het analyseresultaat van een laboratorium. Aangezien er een probleem is opgedoken met betrekking tot de analyse die in een laboratorium is uitgevoerd, is er beslist om de voorzorgsmaatregelen op de geanalyseerde loten van eieren in dit laboratorium te wijzigen. Die loten van eieren worden teruggeroepen van bij de consument.
Het betrokken laboratorium heeft maar van 6 van de 86 bedrijven die door het Voedselagentschap geblokkeerd zijn stalen geanalyseerd. Gezien de onzekerheid die vandaag is vastgesteld met betrekking tot de analyses die door dit laboratorium zijn uitgevoerd, worden uit voorzorg de eieren van die 6 bedrijven vandaag teruggeroepen van bij de consument.
De consument kan de teruggeroepen eieren identificeren op basis van deze codes : 2BE3084-2, 2BE3084-3, 2BE3084-6, 2BE3123-A, 2BE3123-B, 2BE3123-C, 3BE4004, 3BE4005, 1BE8016 en BE3114.
Er wordt aan de consumenten die deze eieren hebben gevraagd om die eieren niet te consumeren en om ze terug te brengen naar de winkel.
Op basis van de analyseresultaten van het betrokken laboratorium waren 3 van de 6 bedrijven vrijgegeven. Die 3 bedrijven zijn onmiddellijk opnieuw geblokkeerd. Het Voedselagentschap traceert ook de eieren van de 6 betrokken bedrijven.  Het FAVV heeft bovendien ook een versterking van de controle en de monitoring van de legkipbedrijven en vermeerderingsbedrijven op touw gezet. Er worden ook daar analyses uitgevoerd.
 
9 augustus 2017

Aviaire influenza: bufferzone in Bassenge opgeheven

Op 24 juli 2017 werd de bufferzone in Bassenge opgeheven. Dit is de laatste zone afgebakend n.a.v. een besmetting in ons land. Er rest nu nog een stukje 10 km-gebied in Henegouwen, afgebakend n.a.v. de besmetting in Noord-Frankrijk. Die laatste zone wordt komende zondag 30 juli opgeheven.

Afgelopen week zijn in Noord-Italië (regio Lombardije) 3 nieuwe besmettingen met het H5N8-virus opgedoken, nl. op een kalkoenenhouderij, een legbedrijf en bij een hobbyhouder.

25 juli 2017

Vogelgriepvirus bevestigd in Menen - Update aviaire influenza 16 juni 2016

Het FAVV meldt dat er in monsters genomen bij de preventieve ruiming van de pluimveehandelaar in Menen vogelgriepvirus H5 is aangetoond. Zoals in Oostkamp worden er ook nu zones van 3 en 10 km afgebakend met daarin dezelfde beperkingen voor het vervoer van pluimvee en eieren, alsook dezelfde reeks maatregelen voor de sector.
Het toezichtsgebied Menen omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijk, Zwevegem, Kortrijk, en Mouscron.
Meer info vindt u in dit persbericht.

18 juni 2017

Stabiele eierverkoop in 2016

Uit gegevens van het marktonderzoeksbureau GfK Belgium, dat in opdracht van VLAM het thuisverbruik volgt van 5.000 Belgische gezinnen, blijkt dat de eierverkoop in 2016  op peil bleef. Het scharrelei is de standaard en vertegenwoordigt drie kwart van de markt. Eieren van kippen met vrije uitloop hebben één kwart van de markt in handen. Het aandeel van bio-eitjes groeide naar 8% van het volume en naar 14% van de waarde. De aankoop van eieren in de hard discount stabiliseerde. Dis 1 blijft het belangrijkste kanaal met ruim 45% volumeaandeel. De cijfers hebben enkel betrekking op de aankoop van verse eieren in de schaal.
Lees meer>
 
6 juni 2017

Hoogpathogene vogelgriep H5N8 bij hobbyhouder in Wellin (01-06-2017)

Het CODA heeft op 1 juni hoogpathogene vogelgriep H5N8 bevestigd bij een hobbyhouder in Wellin, provincie Luxemburg.  Het betreft een houder met een tiental stuks pluimvee, waarvan er vorige week 4 gestorven waren.

Zoals eerder dit jaar in Lebbeke, wordt in de gemeente Wellin, meer bepaald in de deelgemeenten Halma, Wellin en Chanly, een tijdelijke bufferzone afgebakend. In deze zone:

 • is het vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren verboden,
 • moet elke houder van vogels of pluimvee een inventaris overmaken aan de gemeente,
 • moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden.

In de rest van het land worden de maatregelen niet gewijzigd, daar blijven de gebruikelijke preventieve maatregelen van kracht. Het risico is immers naar aanleiding van deze besmetting niet merkelijk veranderd vergeleken met de 6-tal weken voordien en bovendien zijn ondertussen de weersomstandigheden ook merkelijk minder gunstig voor de verspreiding van het virus.
Lees meer>

6 juni 2017

Geen ophokplicht meer voor professionele pluimveehouders vanaf 20 april

Minister van Landbouw Willy Borsus heft de laatste bijkomende maatregelen voor vogelgriep op: professionele pluimveehouders moeten vanaf 20 april hun dieren niet meer ophokken.

De afgelopen weken zijn er geen nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus meer vastgesteld in ons land en in een straal van 250 km daarrond. Dit duidt erop dat dit hoogpathogene virus hier waarschijnlijk niet meer aanwezig is in wilde vogels. Het risico op besmetting in ons land is daardoor klein geworden, zodat alle in november 2016 genomen bijkomende preventieve maatregelen voor vogelgriep kunnen worden opgeheven.Er zijn op dit ogenblik nog enkele probleemgebieden elders in Europa, maar deze vormen geen onmiddellijk risico voor ons pluimvee en onze andere vogels.

Door het stopzetten van de bijkomende voorzorgsmaatregelen moeten ook de professionele pluimveehouders hun dieren niet meer ophokken. Vanaf woensdag 20 april gelden nog enkel de gebruikelijke preventieve maatregelen om insleep van vogelgriep te vermijden.

Deze voorzorgsmaatregelen, alsook de regels die het ganse jaar door van kracht zijn bij verzamelingen en openbare markten met pluimvee en vogels, zijn terug te vinden op website van het FAVV: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

 

19 april 2017

Ophokregeling voor professionele pluimveehouders blijft minstens van kracht tot 19 april 2017

Minister Borsus heeft op advies van het FAVV beslist om de voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep te verlengen tot en met woensdag 19 april 2017. Naar verwachting zal dit de laatste verlenging zijn: de toestand met vogelgriep in wilde vogels evolueert de laatste weken gunstig – vandaar ook de verlenging met maar 10 dagen – niet enkel in ons land, maar ook in de buurlanden en elders in Europa.
 
Het virus is evenwel nog niet helemaal verdwenen:
In de omgeving van ons land zijn er in de vorige weken nog enkele nieuwe besmettingen in wilde vogels vastgesteld en ook zijn er besmettingen veroorzaakt door contact met wilde vogels gemeld bij enkele hobbyhouders.
Verderop in Europa resten er nog drie probleemgebieden, waar nog veel virus circuleert, maar zonder dat wilde vogels daarbij een rol spelen, nl.
 • Zuidwest-Frankrijk, waar het aantal nieuwe uitbraken bij eenden en ganzen ondertussen wel afneemt, vermoedelijk omdat de meeste dieren ondertussen geslacht of gedood zijn
 • het grensgebied tussen Roemenië en Bulgarije, waar in de afgelopen weken een groot aantal uitbraken op backyards is vastgesteld
 • het district Cloppenburg in Niedersachsen (Duitsland), waar het aantal uitbraken in de kalkoenenhouderij in stijgende lijn gaat.
Vooral dit laatste gebied verdient speciale aandacht. De kalkoenenhouderij in ons land is deels gelinkt met deze in Niedersachsen. Voorzichtigheid in alle contacten (ophalen slachtdieren, levering kuikens, technische ondersteuning, …) met dit gebied is dus absoluut nodig. De 4-dagenregel blijft nog steeds van kracht:  deze verbiedt contact met in België gehouden vogels binnen de vier dagen van materiaal, voertuigen en personen wanneer er activiteiten zijn geweest in een risicogebied.
13 april 2017

Nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij wilde vogels

Er zijn op 23 maart nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels, gestorven in een vogelopvangcentrum in Ottignies.  Het gaat om een waterhoen gevonden in Hoeilaart op 22 februari, een wilde eend gevonden in Ottignies op 13 maart en een buizerd gevonden in Corroy-le-Grand op 14 maart.  De 2 laatste dieren zijn begin vorige week gestorven, het eerste dier begin maart.

Aangezien het ook hier om wilde vogels gaat, worden er geen bijkomende, algemene maatregelen opgelegd. Deze vondst wijzigt evenmin iets aan de eerdere risico-evaluatie. Ze bevestigt enkel nogmaals dat er nog steeds virus circuleert in de wilde vogels en dat de verplichte voorzorgsmaatregelen (afschermen, binnen voederen, bioveiligheid bij alle activiteiten op het bedrijf) nog steeds strikt moeten toegepast worden.

Meer info>

27 maart 2017

Aviaire Influenza: meer uitbraken vastgesteld in onze buurlanden

Nederland heeft 2 nieuwe uitbraken, nl. een vleeskippenbedrijf met 48.000 dieren in Gelderland (de 7de uitbraak op een commerciële houderij) en ook een hobbyhouder met enkele siervogels in het zuiden van de provincie Utrecht. Rond die laatste site worden geen zones afgebakend, omdat de overheid van oordeel is dat de besmetting bij deze niet commerciële vogels geen bijkomend risico vormt vergeleken met de viruscirculatie die er in het gebied al is door de wilde vogels. Met de beide uitbraken schuift het vogelgriep opnieuw meer zuidwaarts en nadert de ziekte ook meer en meer de gebieden met hoge pluimveedensiteit in Nederland.  
Bulgarije is toegevoegd aan de lijst van lidstaten met uitbraken bij pluimvee. Het land heeft gisteren 5 uitbraken in 3 regio’s in het westen en het zuiden van het land gemeld.  Griekenland heeft een eerste besmetting bij wilde vogels gemeld.

Het vogelgriepvirus is geen virus dat gemakkelijk door de lucht verspreidt, noch gemakkelijk door ongedierte overgezet wordt. De belangrijkste introductiewegen bij vogelgriep zijn in het verleden altijd al directe contacten met besmette dieren en indirecte contacten via mens, voeder, werktuigen en materiaal geweest; dit geldt ook in de huidige situatie.

22 december 2016

Nieuwe gevallen van Aviaire Influenza in onze buurlanden

Op 19 december zijn dit de nieuwe gevallen van Aviaire Influenza die in onze buurlanden werden vastgesteld:

 • Verenigd Koninkrijk: heeft afgelopen weekend een eerste uitbraak gemeld op een kleine kalkoenenhouderij met een paar duizend dieren. Het bedrijfje is gelegen in het oosten van Lincolnshire, niet ver van de Noordzeekust.
 • Nederland: 2 nieuwe uitbraken (de 5de en 6de) op professionele houderijen met respectievelijk 14.000 eenden in Kamperveen (centrum) en 28.500 legkippen in Huare (noorden).
 • Duitsland: 2 nieuwe uitbraken (de 14de en 15de in totaal, de 4de en 5de op professionele bedrijven) in Nordrhein-Westfalen (21.000 kalkoenen) en in Sachsen-Anhalt (10.000 eenden).
 • Frankrijk: telt momenteel al 27 uitbraken. De 2 nieuwe haarden zijn gelegen in de reeds afgebakende gebieden.
20 december 2016

Aviaire influenza: nieuwe uitbraken gemeld (15/12/2016)

Wat betreft pluimvee zijn er in de afgelopen 2 dagen nieuwe uitbraken gemeld en bevestigd.  De episode met vogelgriep is ondertussen meer dan 6 weken aan de gang. Er zijn nog niet echt indicaties dat de viruscirculatie bij wilde vogels minder wordt. De nieuwe uitbraken in Nederland en Duitsland tonen aan dat de aandacht voor bioveiligheid na al die weken mogelijk verslapt. Nochtans is het blijvend en strikt respecteren van alle regels absoluut noodzakelijk om insleep van virus door indirecte contacten met wilde vogels of hun uitwerpselen (via schoeisel, materiaal, …) te voorkomen. Het is voor elke pluimveehouder de enige manier om de ziekte buiten zijn stal te houden!

Bekijk hier de lijst met nieuwe uitbraken van aviaire influenza.

16 december 2016

Rapport van Professor Windhorst geeft onthullende inzichten in de veranderende dynamiek van de import en export van eieren

Het handelsbalans-rapport van Professor Windhorst geeft onthullende inzichten in de veranderende dynamiek van de import en export van eieren. Het geeft ook de verschuivende verhoudingen aan tussen de oude industrielanden, nieuwe industrielanden, minder ontwikkelde en minst ontwikkelde landen.
Lees meer ()

15 december 2016

Aviaire influenza: stand van zaken (9 december)

Klik hier voor de kaart van het Europese ADNS-systeem met de uitbraken bij pluimvee in het rood en de gemelde gevallen bij wilde vogels in het blauw (de kaart met de uitbraken in dierenparken/-tuinen en soortgelijke sites is niet gewijzigd).

 • Frankrijk: er zijn 5 nieuwe uitbraken gemeld, alle in de 10 km-zone rond de eerdere uitbraken in Tarn. Dit brengt het totaal op 12. De nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op basis van klinische tekens en sterfte. 2 ervan zijn waarschijnlijk besmet vanuit de eerdere uitbraken, de 3 andere (met dieren in buitenbeloop tot het ontdekken van de eerste haar) door contact met wilde vogels. Het betreft 1 eendenhouderij, 3 gemengde houderijen met ook eenden en 1 kippenhouderij, elk met minder dan 15.000 dieren.
 • Hongarije: telt ondertussen 96 uitbraken in pluimveehouderijen. De ziekte lijkt zich de afgelopen week meer oostwaarts te verspreiden.
9 december 2016

EU-Import en export van eieren gedaald i.v.m. 2015

Uit cijfers van de EU blijkt dat De import en export van eieren en eiproducten naar en vanuit de EU bleef tot en met
september achter bij dezelfde periode een jaar geleden.
 
 
6 december 2016

Aviaire Influenza: overzicht uitbraken in onze buurlanden en Denemarken

Op 22 november zijn dit de uitbraken van Aviaire Influenza waarvan NVE op de hoogte is:

 • Denemarken: de eerste uitbraak bij pluimvee op een hobbybedrijf, kort vermeld hier onder, is ook gemeld via het ADNS-systeem en is terug te vinden op de kaart.
 • Nederland: heeft gisterenavond een uitbraak van H5N8 gemeld bij enkele hobbydieren, waaronder enkele stuks pluimvee, vlakbij de afsluitdijk van het IJsselmeer, middenin het gebied met besmette wilde vogels dus. De dieren werden al op 18/11 geruimd. Deze besmetting staat nog niet op de kaart.
 • Duitsland: 3 nieuwe uitbraken met H5N8, 2 op hobbyhouderijen met enkele tientallen dieren en een in een klein wildpark/kinderboerderij met een 15-tal pluimvee en watervogels, alle gelegen in de besmette regio in het noordoosten (Mecklenburg-Vorpommern). Deze besmettingen staan nog niet op de kaart.
  De verdenking op de ganzenhouderij, waarvan melding gisteren, is geen H5N8, maar meer dan waarschijnlijk een laagpathogeen virus.
  Gezien nog niet alle gevallen bij wilde vogels op de ADNS-kaart staan, heeft het Duitse referentielaboratorium Friedrich-Loeffler Instituut een kaart gemaakt.  Klik hier voor deze kaart met daarop alle in de afgelopen weken gevonden besmette wilde vogels. Zoals gekend zijn deze gevallen geconcentreerd in het Noorden en aan de Bodensee, op plaatsen gekend als pleisterplaatsen tijdens de migratie.
23 november 2016

Risico op aviaire influenza toegenomen: FAVV wijst op voorzorgmaatregelen

Met de koudere maanden die eraan komen en de vogeltrek vanuit Azië richting Europa die weer op gang is gekomen, is vogelgriep weer actueel:
In het Nederlandse Deurne, in de provincie Noord-Brabant, is een H5 LPAI-virus vastgesteld op een gemengd bedrijf met overwegend kalkoenen. Het bedrijf wordt geruimd en in een straal van 1 km rond de uitbraak worden de gebruikelijke beperkende maatregelen (ophokplicht, vervoersbeperking, verhoogd toezicht) toegepast.
In Hongarije is HPAI H5N8 vastgesteld bij een wilde zwaan, gevonden op een pleisterplaats voor trekvogels in het zuiden van het land. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde virus als de stam die in 2014 in Nederland op pluimveehouderijen is opgedoken en die deze zomer opnieuw werd aangetroffen bij wilde vogels in Azië.
 
De 2 vondsten tonen aan dat het risico van besmetting weer is toegenomen. Het FAVV vraagt de pluimveesector om de voorzorgsmaatregelen correct toe te passen.
Het FAVV trekt vooral onze aandacht op:
het respecteren van het verbod op contact met pluimvee binnen de 4-dagen na terugkeer uit een risicogebied voor vogelgriep,
het correct toepassen van bioveiligheidsmaatregelen,
de verplichting om monsters voor een onderzoek voor vogelgriep over te maken aan DGZ/ARSIA, indien een toom minder goede productieparameters vertoont of er een behandeling wordt opgestart,
de voortdurende afschermplicht voor professioneel gehouden pluimvee in de gebieden met veel trekvogels (gevoelige natuurgebieden).
 
2 november 2016

Vanaf 1 april 2016 start de vernieuwde KMO-portefeuille: wat verandert er?

Vanaf 1 april 2016 geldt een vernieuwde KMO-portefeuille. De KMO-portefeuille is een interactieve webtoepassing, waarmee ondernemers eenvoudig subsidies kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid voor initiatieven rond opleiding en advies. Dit verandert vanaf april 2016:
 • Nieuw is het administratief eenvoudig en geautomatiseerd steunverleningsproces. De dienstverleners zullen naar de toekomst toe niet langer elke subsidieaanvraag moeten bevestigen.
 • Ook zullen opleiding en advies voortaan in de ruime zin van het woord gelden en zich niet langer beperken tot de pijlers die vandaag gelden.
 • Tot slot zullen de steunpercentages lager liggen. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen kleine en middelgrote ondernemingen, wat ook zijn effect zal hebben op het maximaal subsidiebedrag/jaar (kleine onderneming €10.000 en middelgrote onderneming €15.000) en op de steunpercentages (kleine onderneming 40% en middelgrote onderneming 30%).
31 maart 2016

Ledenvoordeel: openstaande facturen innen via Intrum

Wist u dat er in België ruim 9 miljard euro aan openstaande facturen in rook opgaan. Gemiddeld verloor elk Belgische bedrijf op die manier een bedrag gelijk aan 3,1% van de totale omzet. U hebt openstaande facturen. Uw herinneringen blijven onbeantwoord?  NVE en incassobureau Intrum hebben de handen in elkaar geslagen om de NVE-leden zo goed als mogelijk te ondersteunen via de NVE-incassoservice.  Hier vindt u de gunstige voorwaarden en voordelen van de NVE-incassoservice

Als herinneringen en aanmaningen niets meer uithalen, dan is het tijd voor een gespecialiseerde aanpak. NVE en het incassokantoor Intrum werkten hiervoor een bijzonder gunstige regeling uit exclusief en gratis voor NVE-leden. 

Klik hier om u te registreren op de NVE-incassoservice

 

11 maart 2016

In- en uitvoer van eieren vanuit de Europese Unie is sterk toegenomen in 2015

 
Cijfers van de Europese Commissie tonen dat er in 2015  ruim een derde (37%) meer eieren en eiproducten geïmporteerd werden en dat de export toenam met 18,4%.  De vogelgriepepidemie in de Verenigde Staten zorgt sinds deze zomer voor het verschuiven van de wereldwijde handelsstromen. In Amerika viel ruim 10% van de eierproductie weg, terwijl het land in 2014 nog de grootste exporteur van eieren was.
 
In totaal exporteerde de Europese Unie tot en met november 253.264 ton aan eieren en eiproducten (exclusief broedeieren). De belangrijkste afnemers waren respectievelijk Japan (67.442 ton), de Verenigde Staten (42.322 ton) en Zwitserland (37.907 ton). De exportgroei is grotendeels te danken aan de afname van het met een eiertekort kampende Amerika, dat in 2015 de op één na grootste afzetmarkt werd voor EU-landen. Wel liep het volume in november wat terug na een piek in oktober. Het is de vraag hoelang de Amerikanen nog Europese eieren blijven afnemen. Ook de Verenigde Arabische Emiraten en Israël importeerden meer eieren uit EU-landen. Tot en met november importeerde de VAE 79% meer eieren en eiproducten, in totaal 13.635 ton. De export naar Israël verdrievoudigde bijna, en bedroeg tot en met november 10.467 ton.
 
Naast de export groeide ook de import van eieren. Tot en met november importeerde de Europese Unie 17.162 ton aan eieren en eiproducten. De drie grootste leveranciers zijn India, Oekraïne en Argentinië. De import vanuit India groeide met 12% ten opzichte van de eerste elf maanden van 2014, en bedroeg in totaal 5.682 ton. Vanuit Oekraïne kwam in 2015 voor het eerst een significant volume aan eieren, 3.150 ton, waarmee het land een positie als tweede leverancier veroverde. Argentinië was goed voor 3.086 ton aan eieren, ruim twee keer zoveel als in 2014.
BRON: Boerderij.nl , VILT, Europese Commissie
5 februari 2016

Opeisbaarheid van BTW verandert vanaf 2016

Vanf 2016 veranderen volgende zaken i.v.m. de opeisbaarheid van BTW 

 • Als u zaken doet B2B, dan wordt de btw opeisbaar wanneer de factuur wordt uitgereikt (ongeacht of deze voor of na de levering of dienstverrichting wordt uitgereikt). De factuur dient hierbij wel uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, uitgereikt te worden. Afwijkingen op de opeisbaarheid volgens uitreiking van de factuur worden voorzien bij laattijdige uitreiking van de factuur en bij een betaling die de factuur voorafgaat.
 • Als u zaken doet met overheidsdiensten, dan wordt het incasseringstelsel ingevoerd. Dit houdt in dat de btw ten belope van een ontvangen bedrag opeisbaar wordt op het moment van ontvangst van betaling. Let wel, dit geldt niet in geval de btw verlegd wordt naar de medecontractant (dan gelden de regels zoals in een B2B-relatie).
26 januari 2016

Stand van zaken vogelgriep in Frankrijk

Er zijn dit ogenblik (11-12-2015) 13 haarden van HPAI van het type H5 vastgesteld in 5 departementen in het Zuidwesten van het land: Dordogne: 7 uitbraken,  Landes: 3 uitbraken, Haute-Vienne: 1 uitbraak, Gers: 1 uitbraak, Pyrénées Atlantique: 1 uitbraak
 
De betrokken pluimveebedrijven houden voornamelijk eenden of ganzen. Daarnaast zijn ook kippen en parelhoenders getroffen.  Behalve de 13 uitbraken met HPAI, werden ook enkele eendenbedrijven aangetroffen met LPAI H5-virussen.
 
15 december 2015

Vogelgriep in Zuidwest-Frankrijk en vogelgriep ( H5N2) in Duitsland

Vogelgriep in Zuidwest-FrankrijkDe Franse overheid meldt 3 bijkomende uitbraken van HPAI in Zuidwest-Frankrijk.  Het gaat om twee bedrijven met parelhoenders en eenden in het departement Landes.  In de Dordogne is een eendenbedrijf getroffen. De Franse oveheid treft ook nieuwe maatregelen. Zo zal in gans Frankrijk een actieve monitoring gebeuren.
Klik hier voor het persbericht van de Franse overheid 
 
 
Vogelgriep ( H5N2) in Duitsland
Op een pluimveebedrijf in Zuid-Duitsland werd op 7 december 2015 vogelgriep vastgesteld. Het gaat over een bedrijf met ongeveer 13.000 dieren (leghennen, eenden, kalkoenen en ganzen), gelegen in de deelstaat Beieren. Het virus is van het type H5N2, maar het is nog niet bekend of het om de laagpathogene of hoogpathogene variant gaat.  Al het pluimvee beschikt over een vrije uitloop. Alle dieren worden geruimd.
Een overzicht van de precieze maatregelen die momenteel van kracht zijn in ons land, kan u bekijken op de website van het FAVV: 
 
 
10 december 2015

Vogelgriep in Frankrijk

Er is in het zuidwesten van Frankrijk een uitbraak van hoogpathogene H5N1 vastgesteld op een backyard bedrijfje. Dit bedrijfje was onder verdenking gekomen doordat een verhoogde sterfte (> 30%) werd vastgesteld bij de dertigtal stuks pluimvee aanwezig.
De eerste moleculaire testen geven aan dat het een klassiek HPAI-virus betreft dat eerder als LPAI-virus was opgemerkt. Het betreft dus niet de Zuidoost-Aziatische H5N1 die ook bij vogels als hoogpathogeen virus circuleert en bij de mens gemakkelijker gezondheidsproblemen kan geven.
Rond het betrokken bedrijfje wordt de gebruikelijke bestrijdingsaanpak gevolgd, nl. het opruimen van de haard en het afbakenen van een 3 km-zone en een 10 km-zone met daarin strenge maatregelen voor alles wat met pluimvee en pluimveeproducten te maken heeft. Uiteraard is er vanuit het betrokken gebied geen handelsverkeer meer mogelijk naar de andere lidstaten.
Hoewel er op dit ogenblik geen links zijn met ons land en het risico van deze uitbraak voor onze pluimveestapel nog heel beperkt is, maant het FAVV toch opnieuw aan tot waakzaamheid. Voor het betrokken gebied in Frankrijk zijn de gebruikelijke extra maatregelen voor een risicogebied (4-dagenregel, extra R&O) van toepassing. Op de pluimveehouderijen en in de ganse sector dienen de bioveiligheidsmaatregelen strikt nageleefd te worden. Deze uitbraak toont aan dat de omstandigheden voor het opduiken en verspreiden van griepvirussen momenteel gunstig zijn en het relatief warme najaar betekent waarschijnlijk dat de najaarstrek van wilde vogels dit jaar met vertraging gebeurt, zodat wilde vogels nog steeds als een reële bron van besmetting voor ons pluimvee moeten worden beschouwd.
 
25 november 2015

De eierproductie in de Europese Unie stijgt in 2016 met 2,7 procent

Het Duitse marktinformatiebureau Markteier & Geflügel (MEG) heeft grondige prognoses gemaakt en zij verwachten een stijgende eierproductie in 2015 en 2016.  Voor 2015 rekenen ze op een stijging van de productie met 1,7%. Het jaar daarop zal die stijging toenemen tot 2,7%. 
In Spanje is de productietoename het sterkst:  in 2015 stijgt de eierproductie daar met 7 % en in  2016 wordt een stijging met 10 % verwacht. Voor 2016 wordt daarnaast vooral in Nederland (+5%) en Engeland (+4%) op een sterke groei gerekend. 
 
Het bureau MEG vermoedt dat de sterke toename te maken heeft met de vogelgriep-uitbraak in de Verenigde Staten. MEG merkt daarom op dat indien Amerika snel nieuwe hennen weet op te zetten de eierexport naar de VS sterk zal verminderen. De EU-markt zou dan in 2016 over een zeer ruim aanbod aan eieren beschikken. 
 
BRON: www.boerderij.nl  -  Markteier & Geflügel (MEG) 
 
27 oktober 2015

Aandeel verrijkte kooi-legplaatsen in EU daalt licht, vrije uitloop en bio-eieren winnen terrein

Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) meldt dat  verrijkte kooi met meer dan de helft (55,7 procent) van de 378,49 miljoen in 2014 geregistreerde leghennenplaatsen in de EU-lidstaten het belangrijkste type blijft.  In 2013 was het aandeel verrijkte kooi in het totaal aantal leghennenplaatsen 57,4 procent. Waar in 2014 het aandeel verrijkte kooi met 1,7 procentpunt terugliep, nam het aandeel vrije uitloop met 1,7 % toe tot 13,9 %. Het aandeel scharrel was 26,6 %  en dat van biologische leghenplaatsen 3,8 %.

Bron: Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) , Boerderij.nl

9 september 2015

De Oekraïense eierproducent Ovostar Union start met export naar de EU

De Oekraïense eierproducent Ovostar Union kondigt aan dat het eieren zal exporteren naar de EU. Het bedrijf is de tweede grootste producent van eieren en eiproducten in Oekraïne. De import uit Oekraïne wordt door de Europese producenten sceptisch onthaald omdat de Oekraïense eierproducenten niet moeten voldoen aan de Europese dierenwelzijnswetgeving, waaronder het verbod op legbatterijen,  en op die manier aan een lagere kostprijs kunnen produceren. 
 
In juni heeft Ovostar Union de eerste eieren naar de Europese Unie geëxporteerd. Het bedrijf heeft bovendien de capaciteit opgeschroefd in de eerste helft van 2015. Tot en met juni werden 580 miljoen eieren geproduceerd, 24 procent meer dan in diezelfde periode van het jaar daarvoor. Het bedrijf wil haar exportpositie verder verstevigen. In de eerste helft van 2015 nam de verkoop van gedroogde eiproducten met 20 procent toe naar 937 ton. De helft hiervan is bestemd voor export.
 
Half juli kondigde eierproducent Avangard, nummer één in Oekraïne, al aan fors meer te willen gaan exporteren. Het bedrijf hield in 2014 18,6 miljoen leghennen. In totaal wil Avangard binnen drie tot vijf jaar ruim de helft van de totale eierverkoop buiten de landsgrenzen afzetten, terwijl nu nog circa 20 procent van de productie wordt geëxporteerd. Voor de import van Oekraïense eieren is een heffingsvrij quotum afgesproken. Tot vandaag heeft Oekraïne hier amper gebruik van gemaakt. Uit de laatste marktcijfers van de Europese Commissie blijkt dat voor de maanden juli en september van dit jaar ongeveer 3 procent van het quotum geclaimd is. Van januari tot mei 2015 importeerde de Europese Unie 546 ton aan eieren uit Oekraïne, 8,2 procent van de totale import in die periode.
 
3 september 2015

Eierexport EU stijgt met 2,7% in eerste trimester 2015

De Europese Unie exporteerde in het eerste trimester van 2015 75.554 ton eieren en eiproducten. De export naar Japan daalde met 7,6% maar het land blijft wel de grootste afnemer van de EU en is nog steeds goed voor 30% van de export.  De tweede grootste afnemer is Zwitserland, dat met 14.995 ton ongeveer 20% van de EU-export voor zijn rekening neemt.  De opvallendste cijfers komen uit de Verengide Arabische Emiraten dat 143% meer eieren en eiproducten uit de EU importeerde. Het land is daarmee de derde grootste afnemer van de EU.  Bij de import blijft India onze belangrijkste handelspartner: het leverde 2.201 ton (41% van de import).

Bron: Europese Commissie, Pluimveehouderij  

31 juli 2015

Uitbraken HPAI vogelgriepvirus in Engeland en Noord-Duitsland vastgesteld

Er zijn in de afgelopen 2 weken uitbraken vastgesteld met een HPAI vogelgriepvirus in Noordwest-Engeland (Lancashire) en Noord-Duitsland (Niedersachsen). In beide gevallen betrof het leghennenbedrijven met buitenbeloop. Hoewel het in beide gevallen om het H7N7 type ging, is er nog geen uitsluitsel of het om hetzelfde virus gaat; de moleculaire testen daarvoor zijn nog volop aan de gang. Ook is niet duidelijk waar de besmetting precies vandaan komt. Voorlopig is de meest waarschijnlijke piste dat het om een LPAI gaat die zich op de bedrijven zelf omgevormd heeft tot een HPAI. Er zijn nog geen indicaties dat het om een virus gaat dat zoals het H5N8 virus van afgelopen winter ook als HPAI bij wilde vogels circuleert.   Rond de beide uitbraken werden de klassieke beschermingsgebieden (3 km) en toezichtsgebieden (10 km) afgebakend. Deze gebieden worden als risicogebied beschouwd, zoals gedefinieerd in de regelgeving (KB van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza). Dit betekent dat:
elk vervoermiddel en materiaal dat gediend heeft voor het vervoer van pluimvee, vogels, broedeieren en consumptie-eieren in deze risicogebieden bij terugkeer in België een bijkomende reiniging en ontsmetting onder toezicht van de PCE moet ondergaan;
personen, voertuigen en materiaal, die in deze risicogebieden in contact zijn geweest met pluimvee of vogels of op een plaats waar deze gehouden worden, in de daaropvolgende 4 dagen niet op een plaats in België mogen komen waar pluimvee of vogels worden gehouden.
Hoewel er op dit ogenblik nog geen indicaties zijn dat er bijkomende bedrijven vanuit de 2 haarden besmet zijn en de professionele contacten vanuit ons land met de beide getroffen gebieden beperkt zijn, vraagt het FAVV om deze voorzorgsmaatregelen en de gebruikelijke bioveiligheidsvoorzieningen in de ganse pluimveesector strikt toe te passen. 
 
30 juli 2015

De Europese export van eieren en eiproducten is in het eerste kwartaal licht gestegen

De Europese exportgegevens geven aan dat meer dan 55.700 ton eieren en eiproducten geëxporteerd werden. Japan nam bijna 15% minder eieren af t.o.v. vorig jaar maar blijft de grootste afnemer van Europese producten.  Zwitserland is onze tweede belangrijkste afzetmarkt.  
Bron: Boerderij.nl 
12 juni 2015

Waarschijnlijk milde vogelgriep in Barneveld

In het Nederlandse Barneveld (Gelderland) is bij een pluimveebedrijf met in totaal rond 30.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Anders dan bij de uitbraken in november vorig jaar gaat het hoogstwaarschijnlijk om een milde H7-variant. Nadere analyse door het CVI (Centraal Veterinair Instituut) moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse morgen beschikbaar komen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
Omdat een laagpathogene (milde) H7-variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, wordt het besmette bedrijf zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 
Vervoersverbod
Vanaf donderdag 12 maart om 14.30 uur geldt in een zone van ruim 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Barneveld een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen dit gebied liggen 17 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Ook geldt in dit 1 kilometergebied een ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden pluimvee. De maatregelen gelden voor 3 weken.
 
 
 
 
16 maart 2015

Minister Borsus versoepelt de maatregelen Vogelgriep

Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus heeft op voorstel van het FAVV en na overleg met de pluimveesector beslist om de preventieve maatregelen voor vogelgriep te versoepelen.  Vorige week was het secretariaat uitgenodigd op het Kabinet om onze bekommernissen over het aanhouden van de maatregelen aan te kaarten.
 
Deze maatregelen waren de afgelopen 3 maanden van kracht na het opduiken van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 in onze buurlanden. Door deze versoepeling kan de algemene ophokplicht voor professioneel gehouden pluimvee opgeheven worden vanaf vrijdag 20 februari e.k.
 
Twee andere preventieve maatregelen, die nog steeds bedoeld zijn om besmetting van pluimvee door wilde vogels te vermijden, zijn nu van kracht tot en met 21 maart 2015:
het verplicht binnen voederen en drenken van alle pluimvee en vogels,
het verbod op het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater.
 
Het aanpassen van de maatregelen is mogelijk omdat het aantal uitbraken en gevallen bij wilde vogels merkbaar afgenomen is in de afgelopen weken. Dit wijst er vermoedelijk op dat er minder H5N8 virus circuleert. 
Minister Borsus benadrukt dat het versoepelen van de maatregelen niet betekent dat de dreiging van vogelgriep nu helemaal weg is. Deze ziekte vormt een voortdurende dreiging voor onze pluimveestapel en de minister roept de sector en alle hobbyhouders dan ook op om de maatregelen die van kracht blijven en de bioveiligheidsmaatregelen correct en strikt toe te passen. Dit betekent onder meer dat vervoerders van pluimvee en eieren hun vervoermiddel en het gebruikte materiaal na elk transport moeten reinigen en ontsmetten.
Ook moeten pluimveehouders de nodige ontsmetting gebruiken op hun bedrijf en mogen zij bezoekers in de stallen enkel toelaten mits deze bedrijfskledij dragen. Er wordt aan de pluimveehouders ook gevraagd om onmiddellijk hun dierenarts te raadplegen wanneer zij symptomen van ziekte vaststellen bij hun pluimvee
19 februari 2015

Europese eiersector bezorgd om concurrentiepositie

 
De Europese eiersector vraagt meer bescherming tegen de import van eieren die niet geproduceerd zijn volgens de Europese dierenwelzijnsnormen. EUWEP, de Europese organisatie van eierhandelaren en -verwerkers, roept de Europese lidstaten en de Commissie op om ervoor te zorgen dat de EU-markt niet overspoeld wordt met eieren en eiproducten die volgens lagere standaarden dan de Europese zijn geproduceerd. “Het is moreel niet juist dat we het welzijn van de leghennen in de EU beschermen en tegelijkertijd toelaten dat er eieren worden ingevoerd die niet aan onze eisen voldoen”, zegt EUWEP-secretaris Mark Williams.
Volgens een rapport van de Nederlandse universiteit van Wageningen over de concurrentiepositie van de Europese eiersector kan de Europese markt overspoeld worden door geïmporteerde eieren en eierproducten die geproduceerd zijn volgens lagere voedselveiligheids- en dierenwelzijnseisen. Zeker wanneer importtarieven worden afgeschaft of worden verlaagd, kan er een groot probleem ontstaan voor de Europese eiersector. Europa is momenteel immers met verschillende niet-Europese landen in onderhandeling om de handel te liberaliseren.
“Europa heeft tal van regels opgelegd inzake dierenwelzijn. Die veranderingen waren goed nieuws voor het welzijn van de leghennen en zijn verwelkomd door dierenrechtenorganisaties en consumenten. Maar al het goede werk dat de Europese eiersector heeft geleverd om het welzijn van leghennen te verbeteren, zal vermoedelijk verloren gaan, tenzij de EU actie onderneemt”, waarschuwt Mark Williams van EUWEP. De organisatie vraagt dat Europa actie onderneemt om eieren en eiproducten die geproduceerd zijn aan lagere standaarden dan de onze te weren van de Europese markt.
17 februari 2015

Melding 'niet-conform de EG-normen' verplicht bij import van tafeleieren uit niet-EU landen

Wanneer derde landen waaruit tafeleieren geïmporteerd worden onvoldoende garanties kunnen bieden omtrent de huisvesting van de kippen, moet het etiket van deze tafeleieren vermelden dat ze ‘niet conform de EG-normen’ werden geproduceerd. 
 
In 2014 was het meermaals nieuws dat eieren die in Oekraïne geproduceerd worden in legbatterijen ongehinderd de EU binnen mogen. Dat stoot de pluimveesector erg tegen de borst, maar veel lijkt er niet aan te doen. Op vragen van het Nederlandse Europarlementslid Jan Huitema antwoordt EU-commissaris Vytenis Andriukaitis dat er krachtens de WTO-regels geen normen inzake dierenwelzijn kunnen worden opgelegd aan invoer. Andriukaitis merkt wel op dat het etiket van tafeleieren ‘niet conform de EG-normen’ moet vermelden indien derde landen onvoldoende garanties kunnen bieden omtrent de huisvesting van de kippen. Op die manier legt de EU de bal in het kamp van de consument. Oekraïene wacht op goedkeuring van zijn salmonellabestrijding om na industriële eieren en eiproducten ook tafeleieren naar de EU te mogen exporteren.
 
Sinds 1 januari 2012 is het houden van leghennen in legbatterijen in de EU verboden. Hoewel de Europese producenten moeten voldoen aan strenge eisen en sancties opgelegd krijgen wanneer zij eieren produceren in legbatterijen, worden er nog steeds batterij-eieren verhandeld op de Europese markt. Europarlementslid Huitema, een liberaal en zelf melkveehouder, begrijpt niet hoe de Commissie in die omstandigheden kan verwachten dat Europese boeren blijven investeren in diervriendelijke huisvesting voor leghennen.
 
EU-commissaris Andriukaitis heeft een verklaring voor die spreidstand. “De Wereldhandelsorganisatie laat niet toe om normen inzake dierenwelzijn op te leggen aan import.” Ter verdediging zegt Andriukaitis dat de Commissie binnen de Werelddiergezondheidsorganisatie en de Wereldvoedselorganisatie een actief pleitbezorger is van het gelijk speelveld voor dierenwelzijn op internationaal niveau.
 
In de EU zijn er verplichte etiketteringsregels voor tafeleieren, die vereisen dat het houderijsysteem waaruit zij afkomstig zijn duidelijk op het ei wordt vermeld. Deze Europese handelsnormen vereisen tevens dat tafeleieren die zijn ingevoerd uit derde landen die niet voldoende garanties bieden, als ‘niet conform de EG-normen’ worden gemerkt. “Hierdoor hebben consumenten een keuze om bij het nemen van aankoopbeslissingen stil te staan bij dierenwelzijn”, aldus de EU-commissaris. Indien consumenten werkelijk een voorkeur hebben voor eieren uit systemen zonder kooien – zoals de commissaris aanvoert op basis van “recente enquêtes” – dan laat dat een prijsdifferentiatie toe die producenten de mogelijkheid biedt hun investeringskosten terug te verdienen.
 
Andriukaitis vergeet er wel bij te zeggen dat Oekraïne geen tafeleieren naar de EU exporteert (daar heeft het land geen toelating voor, nvdr.), maar eieren voor verwerking en eiproducten. Vooraleer het land ook tafeleieren mag exporteren, moet het van de EU goedkeuring krijgen voor zijn bestrijdingsprogramma van salmonella bij legkippen.
 
De EU is een netto-exporteur van eieren en eiproducten. De invoer daalt en is ten opzichte van de totale EU-productie verwaarloosbaar, klinkt het nog. Dat had Phil Hogan, de commissaris die bevoegd is voor landbouw, eerder ook al aangevoerd om Huitema ervan te overtuigen dat de handelsconcessies aan Oekraïne geen economische bedreiging vormen.
 
BRON: VILT: www.vilt.be 
 
 
13 januari 2015

Europese Commissie kan Oekraïense kooi-eieren niet tegenhouden

Europees commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) kan geen maatregelen nemen tegen de invoer van kooi-eieren uit Oekraïne. Dat stelt Andriukaitis in antwoord op vragen van VVD-europarlementariër Jan Huitema.
Commissaris Andriukaitis zegt dat de Europese Unie er binnen de wereldorganisatie voor diergezondheid OIE en de wereldvoedselorganisatie FAO alles aan doet om het niveau van dierenwelzijn wereldwijd op een hoger plan te zetten om op die manier het concurrentievermogen van de Europese ondernemers veilig te stellen.
Als kooi-eieren vanuit landen buiten de EU worden ingevoerd, moeten ze worden geëtiketteerd met de melding dat de eieren 'niet conform de EG-normen' zijn geproduceerd. Op die manier kunnen consumenten een bewuste keuze maken, zegt Andriukaitis.
Tegelijk stelt de Europees Commissaris dat de invoer van eieren en eiproducten uit landen van buiten de Europese Unie verwaarloosbaar is ten opzichte van de eigen productie. De Europese Unie is een netto-exporteur van eieren en eiproducten.
bron:boerderij.nl
 
 
 
8 januari 2015

Dossier Vogelgriep

Vanwege de recente uitbraak van hoogpathogene vogelgriep op diverse locaties in Nederland worden onmiddellijk maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Uit voorzorg geldt vanaf donderdag 20 november 2014 14.00 uur een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven van en naar pluimveebedrijven en slachterijen. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt een vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven.  Op volgende links kan u informatie bekijken over de uitbraak en maatregelen om de verspreiding tegen te houden:

NVE houdt contact met alle betrokken instanties en informeert zijn leden als eerste via e-mail over het laatste nieuws in verband met de vogelgriep. 
 
21 november 2014

Experts verwachten beterschap in de eiersector vanaf 2021

Op de Agrivaknet Conferentie 2014 in Den Bosch gaf Herman van Welie, expert en relatiebeheerder  bij AEC Uden Adlministratie en Consultancy zijn toekomstvisie op de eiersector in Europa en Nederland.    Hij verwacht dat de sector van de eieren pas echt zal verbeteren in 2012.  Dan verstrijkt de overgangsperiode voor het houden van kippen in verrijkte kooien.  Hij voorziet dat dan het aantal leghennen zal afnemen en dat dan het structurele overaanbod systematisch weggewerkt wordt. 
De overproductie in Nederland en Europa komt onder andere doordat de houders veel geïnvesteerd hebben in diervriendelijke kooi- en stalsystemen (de verrijkte kooi). Stallen leeglaten staan om het overaanbod weg te werken, is daardoor geen optie meer.    Het bedrijf stopzetten is zelden een optie: de verkoopprijs moet hoger zijn dan de schulden.  
 
 
 
13 oktober 2014

KBC-Barometer Pluimveehouderij

KBC geeft in zijn barometer pluimveehouderij een goed beeld van de winstgevendheid van pluimveehouderijen. KBC-analisten  berekenden de kasstroom (exclusief kredietlasten) per leghen over de laatste vijf jaar.  Zowel voor de verrijkte kooi als voor scharrelhuisvesting werd de berekening gemaakt.
 
In de periode 2009-2013 was het sectorgemiddelde exclusief kredietlasten  2,4€  per leghen in de verrijkte kooi en 4€ per lgehen voor scharrelhuisvesting.  De jaren 2009 en 2012 waren sterk met cashflows van bijna € 7,5  en € 6,8 € per leghen.  
Door o.a. de zwakke eiereprijzen waren vooral de jaren 2011 en 2013 zwak met negatieve cashflows als resultaat.  De resultaten in de eerste helft van 2014 blijven zwak door de aanhoudend lage eierprijzen.  Een lichte stijging van de eierprijs in combinatie  met de dalende voederprijzen brengen hopelijk beterschap voor de tweede jaarhelft. 
 
prijs braadkip
 
  
Meer informatie  kan u vragen via   LTC@kbc.be
BRON:  KBC Bank NV, Land- en tuinbouwcenter, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven  
26 september 2014

Verlenging houdbaarheidsdatum verhoogt het risico op salmonella-besmetting

EFSA, het Europese voedselveiligheidsagentschap, onderzocht wat de impact is van het verlengen van de THT-datum van ongekookte eieren.  Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat de kans op Salmonella Enteriditis sterk stijgt naarmate het ei ouder is. Zelfs wanneer de uiterste verkoopsdatum maar met één week verlengd wordt, is er een groter risico: de verkoopsdatum verlengen van 21 naar 28 dagen leidde tot een verhoogd risico van 40 tot 50%.  Deze resultaten gelden voor ongekookte of licht gekookte  eieren of ei-bereidingen. 

De tests van EFSA tonen aan  dat het risico voor licht gekookte bereidingen gevoelig lager ligt dan het risico bij ongekookte bereidingen.  De kans op besmetting kan ook sterk verminderd worden wanneer de eieren  gekoeld blijven (zowel  tijdens het verkoopsproces als bij de verbruiker).
Wanneer de eieren goed gekookt worden, wordt het risico op een besmetting bijna tot nul gereduceerd. 

Meer info en het volledige rapport vindt u bij EFSA  op  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3782.htm 

8 augustus 2014

Oekraïne klaar voor export van eieren naar de EU

De grootste Oekraïense eierproducenten Avangard en Ovostar zijn klaar om de eerste eieren te verzenden vanuit Oekraïne naar de Europese Unie. Verwacht wordt dat eerste leveringen starten eind juli of begin augustus.   De Europese Unie verklaarde eerder al dat het zijn grenzen zou openstellen voor een  hoeveelheid Oekraïense eieren.    Het land mag nu  1,5 ton ei-producten  en 3 ton eieren in schaal exporteren zonder
invoerrechten te betalen.     Voor Oekraïne  is de export nuttig omdat er momenteel een overaanbod is waardoord de prijzen van eieren dalen. 
2 juli 2014

Consumptie eieren stijgt. Scharrel- en bio-eieren in trek

Uit een recente, grootschalige marktstudie van onderzoeksbureau GfK die VLAM bekendmaakte op 13 mei blijkt dat de consumptie van eieren
in 2013 met 2,2% gestegen is.  Zo eet de gemiddelde Belg 74,4 eieren per persoon.  De marktpenetratie van eieren ligt zeer hoog: 94% van de gezinnen koopt eieren.  
De belangrijkste trend is het stijgend marktaandeel van scharreleieren: 62% van alle verkochte eieren waren scharreleieren.  De eieren van kippen met vrije uitloop zijn de tweede best verkochte soort. Al blijft dit type wel marktaandeel verliezen sinds 2011. 
Bio-eieren winnen wel aan belang. Steeds meer gezinnen kopen bio-eieren en ze doen dat steeds vaker. 

 

16 mei 2014

ABN-Amro presenteert zijn visie op de legkuikenhouderij

ABN-Amro stelde op 7 mei zijn analyse van de legkuikensector in Nederland voor.  De bank verwacht er blijvende druk op het rendement van deze bedrijven.  Hierbij de belangrijkste punten uit het rapport:
 
De bank rekent op een toename in de eierconsumptie van 1,5% in eigen land.
De export naar Duitsland daalt licht maar blijft goed voor ongeveer de helft van de uitvoer terwijl export naar België, het Verenigd Koninkrijk en Italië toeneemt .
ABN-Amro gaat uit van een groeiende vraag van de industrie naar vloeibare eiproducten.
De voerprijzen (+3%) stegen in 2013 meer dan de kuikenprijzen (+2%). De bank verwacht wel een verdere daling van de voerprijzen.  Dit zal het rendement van de bedrijven wel ten goede komen.
De bank ziet een goede toekomst weggelegd voor conceptvleesproductie.  Vleesconcepten zoals biologisch vlees bieden positieve mogelijkheden en leiden tot extra toegevoegde waarde in een sector waar de marges klein zijn
 
Voor 2013 stegen de kosten in Nederlandse legkuikenbedrijven sterker dan de inkomsten waardoor het eigen vermogen van de ondernemingen daalde.  De bank herhaalt daarom dat kostprijsbeheersing van cruciaal belang zal blijven voor de sector.
 
Bron: ABN-Amro 
 
9 mei 2014