Uitbraken van Aviaire Influenza (15 december 2016)

Wat betreft pluimvee zijn er in de afgelopen 2 dagen de volgende ontwikkelingen geweest:

  • Nederland heeft eergisteren een besmetting gemeld op een groot leghennenbedrijf in Friesland. De stam is nu officieel bevestigd als H5N8. Het bedrijf had voor zover gekend geen contacten met de 3 eerdere uitbraken, zodat de insleep moet gezocht worden bij indirect contact met (uitwerpselen van) wilde vogels. Er zijn in het noorden van Nederland al op verschillende plaatsen besmette wilde vogels gevonden.
  • Duitsland heeft een dertiende uitbraak gemeld op een pluimveehouderij (3 commerciële houderijen en 10 backyards). Het betreft een kalkoenenhouderij in Niedersachsen. De uitbraak is gelegen ver buiten de zones afgebakend rond de eerdere haard in deze regio en ook hier zijn indirecte contacten met wilde vogels de waarschijnlijke bron van besmetting.
  • Polen heeft een tweede uitbraak gemeld, op een commerciële houderij met 37.000 kalkoenen op ca. 2 km van de eerdere uitbraak in het noordwesten van het land. Het is nog niet duidelijk of contacten met de eerdere haard, hetzij een nieuwe introductie vanuit wilde vogels aan de basis van de besmetting liggen.
  • In Frankrijk is het aantal uitbraken bij pluimvee bijna verdubbeld. De meeste van de 25 uitbraken zijn eenden- of ganzenhouderijen in de zones rond de eerdere haarden. De departementen Landes en Pyrénées-Atlantiques zijn toegevoegd aan de besmette regio’s. De snelle verspreiding doet denken aan de problematische situatie met vogelgriep van een jaar geleden in dezelfde regio’s en geeft dus weinig hoop op een snelle terugkeer naar een normale situatie. Net zoals in Hongarije, blijkt het onder controle brengen van besmettingen in de eenden/ganzensector een structureel probleem te zijn.
  • In Hongarije is de teller opgelopen tot 189. Er wordt volop geruimd in de afgebakende zones om de situatie onder controle te brengen.
  • Ook in Servië is nu een eerste uitbraak op een pluimveehouderij vastgesteld, een backyard bedrijfje met een 100-tal vogels. Het N-type is nog niet officieel bevestigd, maar aangezien de houderij gelegen is in hetzelfde gebied waar vorige week de eerste besmettingen bij wilde vogels gevonden zijn, is de kans groot dat het inderdaad om H5N8 gaat.

Wat betreft wilde vogels is het belangrijkste nieuws van vandaag dat in Nederland een nieuwe variant gevonden is bij groep wilde eenden (smienten), nl. een H5N5-virus. Verdere genetische analyse moet nog gebeuren, maar aangezien dit virus ook hoogpathogeen is en er bij de dieren tegelijk een besmetting met H5N8 werd vastgesteld, mag aangenomen worden dat de H5 van het H5N8-virus zich samengevoegd heeft met een N5 van een laagpathogeen virus. Deze vondst toont andermaal de grote volatiliteit van vogelgriepvirussen aan.