Nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels

Er zijn op 23 maart nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels, gestorven in een vogelopvangcentrum in Ottignies.  Het gaat om een waterhoen gevonden in Hoeilaart op 22 februari, een wilde eend gevonden in Ottignies op 13 maart en een buizerd gevonden in Corroy-le-Grand op 14 maart.  De 2 laatste dieren zijn begin vorige week gestorven, het eerste dier begin maart.

Het betrokken vogelopvangcentrum is geïsoleerd en er zijn monsters genomen om na te gaan of nog andere dieren op de site besmet zijn. In functie daarvan wordt bekeken hoe de site kan vrijgemaakt worden.

Aangezien het ook hier om wilde vogels gaat, worden er geen bijkomende, algemene maatregelen opgelegd. Deze vondst wijzigt evenmin iets aan de eerdere risico-evaluatie. Ze bevestigt enkel nogmaals dat er nog steeds virus circuleert in de wilde vogels en dat de verplichte voorzorgsmaatregelen (afschermen, binnen voederen, bioveiligheid bij alle activiteiten op het bedrijf) nog steeds strikt moeten toegepast worden.

Klik hier voor de gebruikelijke informatie over de situatie elders in Europa.

Klik hier voor de ADNS-kaarten met de uitbraken bij pluimvee (rood) en andere gehouden vogels (blauw) van de afgelopen 4 weken.

Klik hier voor de kaart met de gevallen bij wilde vogels (blauw) van de afgelopen 4 weken.