Exportinfo

INSTRUCTIEBUNDEL EXPORT
De “Instructiebundel Export” bestaat uit een algemeen gedeelte en een alfabetisch landspecifiek gedeelte en geeft informatie over:
1. de wetgeving inzake certificeren;
2. de regels voor het opstellen en afgeven van certificaten;
3. de aard en de omvang van de enquêtes (inspecties), tests of onderzoeken die eventueel nodig zijn vóór het certificeren.