NVE - Wie zijn wij?

BEROEPSVERENIGING 
 
Onze leden:
Pakstations, groothandelaars en eiproductenfabrikanten kunnen lid worden van het NVE als zij een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen, die bepaald is in functie van de binnenlandse en/of exportactiviteiten van het bedrijf. Corresponderende sector(en) (NACE) : 5133102 – de groothandel in eieren en eierproducten
 
Doel/activiteiten (statutair) :
Algemene behartiging van de belangen van de ganse sector (via de daartoe geëigende kanalen);
Informatieverschaffing aan de leden en individueel dienstbetoon op alle domeinen en voor alle problemen waar de leden mee te maken krijgen;
Exportgerichte en exportondersteunende initiatieven en activiteiten.
 
Representativiteit :
Aantal leden (individueel) :  45
Lidmaatschap bij andere organisaties :  
  • Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing (VLAM)
  • Unizo, Unie van Zelfstandige ondernemers.
Communicatiekanalen :
  • “NVE INFO”, e-mailservice met algemene informatie over de eiersector, met onder meer een selectie van publicaties die verschenen zijn in verschillende vakbladen, wijzigingen in de wetgeving, commerciële informatie enz.;
  • Dringende verspreiding van informatie per e-mail en telefax m.b.t. exportprijzen, marktprijzen, commerciële voorstellen, enz.
Gegevens 
Juridische basis    v.z.w. (erkende beroepsvereniging K.B. van 4.6.1979)
Opgericht sinds            
1973      (B.S. 9.8.1960).  Feitelijke oprichting 4.9.1960

 Contact: 

Correspondentieadres:  Anspachlaan 111 b13, 1000 Brussel
Maatschappelijke zetel: 
Anspachlaan 111 b13, 1000 Brussel
Telefoon: 02/274 22 03
Fax: 02/400 71 26
E-mail nve@sectors.be

 Management/organisatie

Voorzitter: Dirk Peetermans
Ondervoorzitter:    Luc Penneman
Algemeen Secretaris: Johan Van Bosch
 
Bestuursleden:
 
Luc Claes
Herman De Roover
Jan D’Haeze
Nicolas Duyck
Sven Malfroid
Soetkin Sonneville
Michel Van Hees
Xavier Goeminne