Lidmaatschap

Wie kan lid worden ?  
Het Nationaal Verbond van Eierhandelaars, afgekort NVE, richt zich tot alle Belgische bedrijven in de eiersector: zowel natuurlijke personen als rechtspersonen welke actief zijn in de handel eieren, in casu:
  •        Pakstations
  •        Eierhandelaars – groothandelaars in eieren
  •        Verzamelaars
  •        Eierexporteurs
  •        Eierbrekerijen en eiproductenfabrikanten  
 
Hoe lid worden ?  
Deze bedrijven kunnen lid worden van het NVE als zij de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen. De bijdrage dient gestort te worden op rekeningnummer 426-3147161-71 van het NVE vzw, Gasthuisstraat 31B , 1000 Brussel.  Na betaling ontvangt u automatisch een bewijs van betaling. De lidmaatschapsbijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar (art. 49 W.I.B.).  
 
Het normale lidmaatschapsbarema :
voor eierhandelaars met enkel binnenlandse handel: 425 €
voor eierhandelaars - exporteurs:  550 €
voor eierbrekerijen:  550 €