PC 220 Bevoegdheidsgebied

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN UIT DE VOEDINGSNIJVERHEID
 
Het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid draagt het nummer 220. 
Dat nummer staat ook vaak vermeld op de sociale documenten (loonfiche, arbeidsreglement, ...).
 
Dit Paritair Comité is alleen bevoegd voor het bediendenpersoneel, niet voor het arbeiderspersoneel. Voor de arbeiders gelden er bijgevolg andere loon- en arbeidsvoorwaarden.
 
De activiteiten die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid zijn zeer uiteenlopend: van stofferige bloemmolens, over lawaaierige bottelarijen tot neusprikkelende kaasfabrieken en kille slachthuizen. Een echte smeltkroes: arbeidsomstandigheden die zeer sterk verschillen, hoogtechnologische activiteiten naast arbeidsintensieve bedrijvigheden, grote multinationale reuzen naast een ruim aantal kleine en middelgrote ondernemingen.
 
Bevoegdheidsgebied PC220
 
Het Paritair Comité 220 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor de volgende bedrijfssectoren:
 
 • maalderij, roggebloem
 • bijproducten van graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen
 • industriële broodbakkerijen
 • maïsstijfsel- en rijststijfselfabrieken, glucose-, aardappelmeel- en maïsmeelfabrieken
 • koekjes- en beschuitfabrieken, industriële banketbakkerijen, peperkoek, jodenpaasbrood, speculaas
 • suikerfabrieken, fabrieken van inuline en fructose op basis van cichoreiwortels, suikerraffinaderijen, kandijsuikerfabrieken, invertsuiker, citroenzuur
 • distilleerderijen, gistfabrieken
 • brouwerijen, brouwerijdepots ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden, mouterijen
 • drinkwaters, limonades, appelwijn, vruchtensap en vruchtenwijn, likeurstokerijen, aperitieven, fruitstokerijen
 • groentenconserven, gedroogde groenten, zuurkool, in zout ingelegde groenten, bereiding van drogegroenten, bevroren en diepgevroren groenten, schoonmaken of bereiden van verse groenten
 • jamfabrieken, appeldeeg, fruitconserven, gekonfijt fruit, pectine, bevroren en diepgevroren fruit
 • stroopfabrieken
 • vleesconserven, worsten, gezouten vlees, gerookt vlees, vleesderivaten, werkhuizen voor het uitsnijden van vlees, vetsmelterijen, darmfabrieken, bewerken en behandelen van rauwe en drogedarmen, sorteren en plakken inbegrepen, slachthuizen, pluimveeslachterijen, pluimveeconserven
 • melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken, melkproducten, roomijsfabrieken, roomijsfabrikanten
 • olie- en margarinefabrieken
 • chocolade- en suikerwerkfabrieken, suikerbakkers, broodsmeersel
 • kunstijs, koelhuizen
 • visconserven, verduurzaamde en diepgevroren vis, haringrokerijen
 • koffiebranderijen, bereiding van poederkoffie, cichoreibranderijen, cichoreidrogerijen
 • zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken, bereide kruiden, in azijn gelegde levensmiddelen inbegrepen
 • dieetvoedingsmiddelen, bouillonblokjes, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten, soep en allerhande bereidingen
 • veevoeders : gewoon, samengesteld, geconcentreerd en met melasse doortrokken, groenvoedermeel, schoonmaken van allerlei afval voor veevoeder, voeder van dierlijke oorsprong voor vee, zoals beendermeel, bloed, vis, visafval, drogerijen van veevoederproducten
 • reiniging van granen
 • bereiding van croquetten en vooraf gebakken frieten
 • bereiding van "chips"
 • voeder voor huisdieren (petfoods)
 • laboratoria, depots en/of handelsafdelingen van Belgische voedingsnijverheden, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden
 • laboratoria, depots en/of handelsafdelingen van voedingsnijverheden waarvan de productie-eenheid in het buitenland is gelegen, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden
 • destructiebedrijven
 • coördinatiecentra opgericht met toepassing van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra, die een groep vormen met één of meerdere andere vennootschappen waarvan de activiteit hoofdzakelijk tot de voedingsnijverheid behoort.
 
Hoe nagaan of een bedrijf ressorteert onder het Paritair Comité 220 ?
 
Vermits elk bedrijf in België ressorteert onder een bepaald paritair comité is het voor de werkgevers belangrijk te weten welke reglementering zij dienen te volgen. Deze reglementering heeft voor het bedrijf heel wat implicaties vermits heel wat sociale reglementeringen vastgelegd worden op het niveau van het paritair comité zoals o.m. barema's en bezoldigingen, minimumlonen, arbeidsduur, werknemersvertegenwoordiging, de bijdrage voor het Fonds voor Bestaanszekerheid, vorming, sociale vrede enz..
 
Hoe nagaan of een bedrijf ressorteert onder het Paritair Comité 220?
 
nakijken op de loonfiche of individuele rekening of er PC 220 vermeld wordt
navraag doen bij de personeelsdienst / het sociaal secretariaat / het boekhoudkantoor
dienst voor Collectieve Arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid contacteren
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contacteren
of uw vakbondsafgevaardigde of uw vakbond.
 
Taken van het Paritair Comité
 
De opdracht van het Paritair Comité bestaat erin om :
• Collectieve overeenkomsten tot stand te doen komen; 
• Geschillen tussen werkgevers en werknemers te voorkomen of bij te leggen; 
• De Regering, de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven of de bedrijfsraden, op hun verzoek of op eigen initiatief, te adviseren over aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren.
 
Bovendien kan een wet andere taken aan het Paritair Comité toevertrouwen.