PC119-BEVOEGDHEIDSGEBIED

PC 119 - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren.

 

Bevoegdheidsgebied

 

PC 119 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, zijnde:

 1. de ondernemingen die ofwel gelijktijdig, ofwel afzonderlijk groot- of kleinhandel drijven in producten van de voedingsnijverheid, de land- en tuinbouw, de veefokkerij, de jacht en de visvangst zonder deze producten een bewerking te doen ondergaan die meer arbeid vereist dan die welke noodzakelijk is voor de verpakking ervan;
 2. de ambachtslieden die de handel drijven zoals bepaald in 1° en de producten fabriceren of verwerken die hoofdzakelijk bestemd zijn om aan de verbruiker rechtstreeks te worden verkocht;
 3. de ondernemingen die ofwel gelijktijdig, ofwel afzonderlijk groot- of kleinhandel drijven in levende dieren bestemd voor de voeding.
  Onder de door deze ondernemingen of ambachtslieden uitgeoefende activiteiten vallen die welke betrekking hebben op :
  1. de slagerij, spekslagerij, penserij;
  2. de groothandel in vlees;
  3. de groot- en/of kleinhandel in bier, mineraal water, limonades, vruchtesap;
  4. de groot- en/of kleinhandel in wijn, alcoholische dranken en likeuren, behalve als er alcohol wordt gestookt;
  5. de groot- en/of kleinhandel in vruchten, groenten, aardappelen, bloemen en planten;
  6. de groentemarkten en veilingen, waar landbouw-, tuinbouw- en wijnbouwproducten worden verkocht;
  7. de groot- en/of kleinhandel in wild, gevogelte, eieren, boter, kaas, melk, vis;
  8. de veilingen waar wild, gevogelte, eieren, boter, kaas, melk en vis worden verkocht;
  9. de kruidenhandel;
  10. de markten;
  11. de kruidenierswinkels;
  12. de handel in levensmiddelen in het algemeen en in voedingsspecialiteiten;
  13. de koffiebranderij, wanneer zij een bijkomende activiteit van de handel is;
  14. de handel in granen en zaden; 15° de handel in veevoeder, haver, oliekoeken en andere producten voor dierenvoeding.

Onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren niet de depots en/of handelsafdelingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren.

Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit