Vorming en opleiding

Wil u meer informatie over opleiding en vorming in de voedingsindustrie voor werknemers en werkgevers uit PC118 en PC220, surf dan naar de website van ALIMENTO .
 
 
Op deze website vindt u meer informatie over:
 • de opleidingen die ALIMENTO organiseert voor uw huidige of toekomstige werknemers, gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief
 • het advies dat ALIMENTO geeft om uw opleidingsbeleid nog verder uit te werken
 • de steunmaatregelen waarmee ALIMENTO opleiding en instroom in uw bedrijf stimuleert
 • de steunmaatregelen die de federale, regionale en Europese overheid u bieden in het kader van opleiding en personeelsbeleid
 • opleiding en begeleiding rond voedselveiligheid en autocontrole
 • de ondersteuning die ALIMENTO geeft aan werknemers die bedreigd worden door herstructurering, sluiting of collectief ontslag
 
Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220).

Concreet gaat het om de diensten van:

 • IPV vzw: opleiding, personeels- en organisatieadvies;
 • Synersec vzw, administratief en financieel beheer van:
  • de Waarborg- en Sociale Fondsen voor arbeiders, arbeiders bakkerijen en bedienden: bijvoorbeeld aanvullende uitkeringen bij SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) en langdurige ziekte, of uitwerking van de sectorale functieclassificaties;
  • de Fondsen Tweede Pijler voor arbeiders en bedienden: het aanvullend sectoraal pensioen.

Alle diensten en de betrokken contactgegevens hebben we verzameld op Alimento.be

 
 
Contactgegevens:
ALIMENTO vzw
Birminghamstraat 225
B-1070 Anderlecht
Tel : 02 52 88 930
Fax: 02 52 88 940