PC 119 Actua

119.00 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren

 

Actua januari 2020

 

 • Toekenning jaarlijkse brutopremie van 148,46 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2019 tot 31.12.2019.
  Niet van toepassing in ondernemingen met syndicale afvaardiging waar ten laatste vóór 15.11.2015 door een akkoord voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.
 • Toekenning jaarlijkse brutopremie van 53,03 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2019 tot 31.12.2019.
  Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.
 • Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2019. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2020. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.
 • Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2019. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2020. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.
 • Niet voor PC 119.03 (slagerijen): Verhoging ploegenpremie en namiddagpremie.
 • CAO-verhoging 1,1%
  De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.
 • Indexatie: vorige lonen x 1,0080

 

 

 

 

Actua december 2019

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2019. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2019. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2019.

Eenmalige brutopremie van 234 EUR aan de werknemers in dienst op 30.11.2019. Pro rata aantal maanden verbonden met een arbeidsovereenkomst in 2019. Deeltijdsen pro rata. De premie wordt betaald samen met de eindejaarspremie.
De premie kan via ondernemingscao omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel, deze keuze moet gemaakt worden voor 15.12.2019. De onderhandelingen tot omzetting lopen tussen 10.01.2020 en 14.02.2020. Bij gebrek aan akkoord wordt de bruto premie betaald met het loon van februari 2020.