Home

BEROEPSVERENIGING 
 
Onze leden:
Pakstations, groothandelaars en eiproductenfabrikanten kunnen lid worden van het NVE als zij een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen, die bepaald is in functie van de binnenlandse en/of exportactiviteiten van het bedrijf. Corresponderende sector(en) (NACE) : 5133102 – de groothandel in eieren en eierproducten
 
Doel/activiteiten (statutair) :
Algemene behartiging van de belangen van de ganse sector (via de daartoe geëigende kanalen);
Informatieverschaffing aan de leden en individueel dienstbetoon op alle domeinen en voor alle problemen waar de leden mee te maken krijgen;
Exportgerichte en exportondersteunende initiatieven en activiteiten.
 
Representativiteit :
  • Aantal leden (individueel) :           45
  • Lidmaatschap bij andere organisaties :
    • Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing (VLAM)
    • Unizo, Unie van Zelfstandige ondernemers.
 
Communicatiekanalen :
“NVE INFO”, e-mailservice met algemene informatie over de eiersector, met onder meer een selectie van publicaties die verschenen zijn in verschillende vakbladen, wijzigingen in de wetgeving, commerciële informatie enz.;
"NVE EXPORT INFO”, een periodieke e-mailservice, die dringende informatie doorgeeft aan de exporteurs zoals buitenlandse zakenvoorstellen, restituties en dergelijke;
 dringende verspreiding van informatie per e-mail en telefax m.b.t. exportprijzen, marktprijzen, commerciële voorstellen, enz.
 
Gegevens 
Juridische basis                  : v.z.w. (erkende beroepsvereniging K.B. van 4.6.1979)
Opgericht sinds                  : 1973            (B.S. 9.8.1960)
                                             feitelijke oprichting 4.9.1960
Contact: 
Correspondentieadres:          Anspachlaan 111 b13, 1000 Brussel
Maatschappelijke zetel:        Anspachlaan 111 b13, 1000 Brussel
Telefoon:                             02/274 22 04
Telefax:                               02/400 71 26
E-mail:                                  nve@sectors.be (link sends e-mail)
 
Management/organisatie
Voorzitter:                        Dirk Peetermans
Ondervoorzitter:               Luc Penneman
Algemeen Secretaris:       Johan Van Bosch
 
Bestuursleden:
 
 
Luc Claes
Jan D’Haeze
Nicolas Duyck
Xavier Goeminne
Sven Malfroid
Soetkin Sonneville
Michel Van Hees